Esti gondolat

Istenem, bocsásd meg nekem,
Hogy szerelmemhez imádkozom:
balgaság, tudom…